• האופים 3, אשדוד ים, Israel
  • מען למכתבים, המלקוש 4\24 גן יבנה